3 maja 2009

Zameldowanie cz.2

Tłumaczenie wniosku o wpis do rejestru mieszkańców przy pierwszym zameldowaniu

Jedna z czytelniczek bloga, zwróciła się do mnie z prośbą o pomoc w tłumaczeniu formularza, jaki należy wypełnić podczas pierwszego zameldowania się w urzędzie miasta czy gminy na terenie Holandii. Uznałam, że zwroty użyte we wniosku mogą się przydać wielu z Was, dlatego listę słówek zamieszczam poniżej wraz z polskim tłumaczeniem. Jednocześnie zachęcam do zostawiania komentarzy na blogu oraz zadawania pytań.

Ważne! Wszystkie dane wydarzeń mających miejsce poza granicami Holandii, powinny być potwierdzone orginalnymi dokumentami i ich tłumaczeniami w jednym z dopuszczalnych języków (holenderski, angielski, niemiecki, francuski, hiszpański itd.)

! Jeden z czytelników bloga, przekazał mi informację, iz polskich dokumentów nie trzeba tłumaczyć, jeśli ma się dokumenty na druku europejskim (akt urodzenia itd.). Takie dokumenty wydaje Urzad Stanu Cywilnego!

Formulier opneming in de gemeentelijke basisadministratie persoongegevens- wniosek o zapisanie w gminnym rejestrze mieszkańców

  • Dane osobowe dotyczące osoby wnioskującej o zapisanie w rejestrze mieszkańców:

-geslachts-/familienaam- nazwisko rodowe/panieńskie;

- met ingang van wanneer draagt u deze naam- od kiedy nosisz to nazwisko ( np. w przypadku kobiety od daty zawarcia małżeństwa);

- heeft u ook anderen namen gehad?- posiadałaś też inne nazwiska?;

- zo ja, welke en op grond waarvan is uw naam gewijzigd?- jeśli tak, to jakie i na jakiej podstawie dokonałaś zmiany nazwiska?;

- voornamen- imiona;

- geboortedatum- data urodzenia;

- plaats en land van geboorte- miejscowość i kraj urodzenia;

- geslacht- płeć: mannelijk (męska), vrouwelijk (żeńska);

- nationaliteit- obywatelstwo;

- sinds wanneer heeft u deze nationaliteit?- od kiedy posiadasz to obywatelstwo?;

- telefonisch bereikbaar op- kontakt telefoniczny pod numerem;

- adres in de gemeente- adres zamieszkania;

- inwonend bij- zamieszkały u;

- datum en plaats van aankomst in Nederland- data i miejsce przybycia do Holandii;

- land van vertrek naar Nederland- kraj zamieszkania przed przybyciem do Holandii;

- indien in Nederland gewoond, laatste gemeente van opneming in het persoonregister en wanneer- jeśli wcześniej mieszkałaś w Holandii, podaj nazwę i czas wpisu do rejestru mieszkańców;

- vermoedelijke duur van tegenwoordig verblijf in Nederland- na jak długo planujesz pozostać na terytorium Holandii;

- soort verblijfstitel, geldig tot- rodzaj dokumentu tożsamości, ważny do.. ;

- nummer reispapier, geldig tot- numer dokumentu uprawniającego do podróży, ważny do..;

- datum van aangifte- data wydania;

- autoriteit, die het reispapier heeft afgegeven- instytucja wydająca dokument uprawniający do podróży;

  • Dane osobowe rodziców osoby wnioskującej o zapisanie w rejestrze mieszkańców: (ouders)

- ouders- rodzice (podaj imiona i nazwiska);

- geslachts-/familienaam- nazwisko panieńskie;

- geboortedatum- data urodzenia;

- plaats en land van geboorte- miejsce i kraj urodzenia;

- geslacht- płeć;

- wonen uw ouders, echtgenoot of kinderen reeds in deze gemeente?- czy twoi rodzice, partner albo dzieci mieszkają obecnie w tej miejscowości?;

  • Dane dotyczące stanu cywilnego osoby wnioskującej o zapisanie jej w rejestrze mieszkańców :

- burgerlijke staat - stan cywilny:

- ongehuwd- niezamężna;

- gehuwd- zamężna;

- weduwstaat -wdowa;

- gescheiden- rozwiedziona;

  • Dane osobowe partnera osoby wnioskującej o zapisanie w rejestrze mieszkańców:

- geslachts-/famielienaam- nazwisko panieńskie;

- voornamen- imiona;

- geboortedatum- data urodzenia;

- plaats en land van geboorte- miejscowość i kraj urodzenia; - geslacht- płeć;

- datum van huwelijkssluiting- data zawarcia związku małżeńskiego;

- plaats en land van huwelijkssluiting- miejscowość i kraj zawarcia związku małżeńskiego;

- woonplaats echtgenoot of echtgenote- miejsce zamieszkania małżonka lub małżonki;

  • Informacje o ewentualnych wcześniejszych małżeństwach osoby wniskującej o zapisanie jej w rejestrze mieszkańców:

Dane dotyczące ex-małżonka tak jak wyżej, oraz:

-einde huwellijk- data zakończenia małżeństwa.

1 komentarz:

  1. Anonimowy26/4/11 07:12

    Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

    OdpowiedzUsuń