5 lutego 2009

Zasiłek na dziecko

Kto i gdzie moze ubiegać sie o przyznanie mu zasilku na dziecko?

Zasilek na dziecko (Algemene Kinderbijslagwet-AKW) jest jednym z rodzai ubezpieczen spolecznych (volksverzekeringen). Nalezy podkreslic, ze kazda osoba mieszkajaca w Holandii jest ubezpieczona na wypadek korzystania z ubezpieczen spolecznych, ktorych wysokosc nie zalezy od dochodow danej osoby, ale obowiazujacego minimum socjalnego. Instytucja odpowiadajaca za ubezpieczenia spoleczne jest Sociale Verzekeringsbank (SVB), ktory odpowiada polskiemu Zakladowi Ubezpieczen Spolecznych (ZUS). Zasilek na dziecko jest forma dofinansowania ze strony panstwa kosztow zwiazanych z utrzymaniem dziecka. Kazda osoba mieszkajaca i/lub pracujaca w Holandii, moze ubiegac sie o przyznanie zasilku i po spelnieniu okreslonych warunkow, SVB zdecyduje czy zasilek zostanie przyznany.

Wymagane dokumenty

Osoba chcaca wystapic o przyznanie jej zasilku na niepelnoletnie dziecko musi byc zameldowana w Urzedzie Gminy i posiadac BSN. Obowiazek ten dotyczy takze niepelnoletniego dziecka. W celu powiadomienia SVB o checi otrzymywania zasilku na dziecko nalezy wypelnic formularz (dostepny droga pocztowa, elektroniczna a takze w siedzibach SVB), ktory SVB rozpatruje w przeciagu miesiaca. Osoby osiedlajace sie na terenie Holandii z innego kraju proszone sa zazwyczaj o osobiste zgloszenie sie do najblizszej siedziby SVB, poniewaz procedura zwiazana z przyznaniem zasilku na dziecko moze przebiegac nieco inaczej. W przypadku dzieci nowonarodzonych Urzd Gminy, po wpisaniu dziecka do bazy mieszkancow powiadamia SVB o tym fakcie, a Zaklad Ubezpieczen wysyla list do rodzicow dziecka w celu rozpoczecia procedur zwiazanych z przyznaniem zasilku.

Zasady przyznawania i kwota zasilku

Jesli zasilek zostaje przyznany jego kwota zostaje jeden raz na trzy miesiace przelana na wskazane konto. W zaleznosci od wieku dziecka od 1 lipca 2008 roku obowizuja nastepujace kwoty zasilku : 0-5lat- €193,73; 6-11lat -€235,24; 12-17lat- €276,75. W przypadku rodzin, w ktorych dzieci nie mieszkaja z rodzicami w domu z roznych przyczyn (edukacja w innym miescie czy kraju, lepsze szanse rozwoju) rodzice i tak maja prawo do otrzymywania zasilku. W takiej sytuacji kwota zasilku moze byc wyzsza niz przewidziana norma, jesli rodzice udowodnia, iz utrzymanie ich dziecka niemieszkajacego w domu, kosztuje wiecej niz przewidziana prawem kwota zasilku. Na podstawie dostarczonych do SVB dokumentow, Zaklad Ubezpieczen roztrzygnie jaka kwote zasilku na dziecko rodzina moze otrzymac. Nalezy pamietac, aby wszelkie zmiany dotyczace sytuacji finansowej rodziny niezwlocznie zglaszac do siedziby SVB. W przypadku przeprowadzki, zmiany konta bankowego, rozwodu czy innych istotnych zmian, mogacych miec wpyw na wyplacanie i wysokosc zasilku, nalezy powiadomic SVB w przecagu 4 tygodni.

Zapomoga na dziecko

Poza zasilkiem na dziecko rodzice moga sie takze strac o zapomoge na dziecko (kindertoeslag), ktora jest dofinansowaniem ze strony panstwa rodzin posiadajacych dzieci ponizej 18 roku zycia, ktore znajduja sie w trudnej sytuacji finansowej. Zapomoga zostaje wyplacana comiesiecznie przez Urzad Podatkowy (Belastingdienst). O wysokosci zapomogi na dziecko decyduja dochody rodziny, ktore nie moga przekraczac 46.700 euro rocznie od obojga rodzicow. Rodzina ktora otrzymuje zasilek na dziecko moze wystapic takze o przyznanie zapomogi, poniewaz te dwie formy dofinansowania rodzin nie wykluczaja sie, jesli tylko rodzina nie przekracza okreslonych dochodow. Popularny w Holandii zwyczaj dorabiania dzieci szkolnych poprzez wykonywanie lekkich prac, takich jak roznoszenie ulotek, folderow reklamowych czy gazet, moze prowadzic do utraty otrzymywania zasilku na dziecko, jesli jego dochody przykraczaja przewidziana przez SVB kwote.

Kto płaci za podręczniki szkolne?

Zaklad Ubezpieczen Spolecznych jest takze odpowiedzialny za zwrot kosztow podrecznikow szkolnych, ktore w roku szkolnym 2008-2009 musza zaplacic rodzice z wlasnej kieszeni, a w grudniu tego roku otrzymaja oni zwrot w kwocie 316 euro (srednia cena pakietu ksiazek szkolnych) na ten sam rachunek, na ktory wplacany jest zasilek na dziecko. Poczawszy od roku 2009-2010 to szkoly beda odpowiedzialne za zaopatrzenie swoich uczniow w podreczniki (SVB przekarze pieniadze bezposrednio placowka oswiatowym). Zwrot kosztow podrecznikow dotyczy tylko dzieci, ktore uczeszczaja do szkol, ktorych poziom nauczania porownywalny jest do polskiego gimnazjum i liceum (vmbo, mavo, havo, vwo). W przypadku uczniow ponizej 18 roku zycia rodzice otrzymaja zwrot pieniedzy na wskazane konto, natomiast uczniowie powyzej 18 otrzymaja zwrot osobiscie. Wszystkie niezbedne informacje zwiazane z zasadami przyznawania zasilku, zapomogi oraz zwrotu kotow za podreczniki szkolne, mozna odnalezc na stronie internetowej Zakladu Ubezpieczen Spolecznych: http://www.svb.nl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz