26 stycznia 2009

Zasiłek macierzyński w Holandii

Jednym z rodzajów ubezpieczeń pracowniczych w Holandii jest ubezpieczenie na wypadek urlopu macierzynskiego lub wychowawczego (adopcji)- Wet Arbeid en Zorg (WAZO). W przypadku macierzynstwa czy adopcji osoba odprowadzająca składki na tę formę ubezpiecznia, ma prawo do zasiłku (WAZO-uitkering), który w zależnosci od sytuacji w której znalazła się wnioskująca o zasiłek osoba, możemy podzieliż na: zasiłek ze względu na ciążę i poród oraz zasiłek ze względu na adopcję i zajmowanie się dzieckiem (na przykład jako opiekun zastępczy).

Zasady dotyczące przyznawania zasiłku ze względu na ciążę i poród (zwangerschaps- en bevallingsuitkering)

Każdej ciężarnej kobiecie przysługuje minimalnie 16 tygodnii urlopu macierzyńskiego, który rozpoczyna się, w zależności od woli zainteresowanej 4-6 tygodni przed planowaną datą porodu, oraz trwa 10-12 tygodnii po porodzie. Ciężarna kobieta zawiadamia swojego pracodawcę o dacie rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego, w czasie, który uzna za odpowiedni (maksimum 6 tygodni przed planowaną datą porodu, minimum 4 tygodnie). Długość zasiłku po porodzie nie może być krótsza niż 10 tygodni. W przypadku, kiedy poród odbył się znacznie wcześniej przed planowaną datą, zasiłek rozpoczyna się od dnia porodu przez kolejne 16 tygodni. Dla przykładu: poród nastąpił niespodziewanie 2 miesiace przed planowaną datą. Od tego czasu pracownicy przysługuje 16 tygodnii urlopu macierzyńskiego. Wysokość zasiłku stanowi 100% miesięcznego wynagrodzenia, które wypłacane jest przez pracodawcę, w przypadku kobiet pozostających w stosunku pracy z pracodawcą. W przypadku kobiet otrzymujących zasiłek dla bezrobotnych, badź kobiet bez prawa do zasiłku, instytucją wypłacającą zasiłek macierzyński jest Agencja Opieki Społecznej (Uitvoeringinstiuut Werknemers Verzekeringen-UWV). Kobieta ubiegająca się o prawo do zasiłku musi dostarczyć swojemu pracodawcy zaświadczenie od lekarza, badź położnej o ciąży. Zaświadczenie takie kobieta otrzymuje przy pierwszej kontroli medycznej i wskazanym jest dostarczenie go pracodawcy, aby był on przygotowany na przyszłe plany macierzyńskie swojej pracownicy. Pracodawca jest zobowiązany najpóźniej 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia urlopu powiadomić UWV o dacie rozpoczęcia zasiłku macierzyńskiego. Kobiety bezrobotne zaświadczenie takie dostarczają do UWV osobiscie. Jeśli kobieta zachorowała w czasie ciąży, ma ona prawo do zasiłku chorobowego (ziektewet-uitkering) od pierwszego dnia choroby. Zasiłek zostaje wypłacany do momentu wyleczenia. Jeśli kobieta cierpi na chorobę, która zostalłwywołana ciążą czy porodem, podlega szczególnym regulaciom, dotyczącym zasiłku chorobowego. Jeśli natomiast choroba nie została wywołana ciążą czy porodem, obowiazują te same reguły, które dotyczą osób otrzymujących zasiłek chorobowy (czytaj artykuł o zasadach przyznawania zasiłku chorobowego).

Własny biznes a zasiłek macierzyński

Począwszy od 4 czerwca bieżącego roku, zmieniły się także zasady regulujące przyznawanie WAZO-uitkering kobietom posiadającym własną działalność gospordarczą (jednoosobowa działaność bez personelu), popularnie nazywane ZPP (Zelfstindige Zonder Personeel). Według nowego prawa nazywanego "Zasady dotyczące ciężarnych-niezależnych" (Zelfstandig en Zwangerregeling- ZEZ), kazda kobieta, ktora pracowala przez minimum 1 rok przed porodem we wlasnym przedsiebiorstwie, ma prawo do zasilku macierzynskiego na okres 16 tygodni, ktorego wysokosc zostanie wyliczona na podstawie jej dochodow za ostatni rok. Wysokosc zasilku nie moze jednak przekraczac obowiazujacej stawki minimum wynagrodzenia (1.317 euro bruto miesiecznie).

Dla ojców

W przypadku mężczyzn istnieje także możliwość otrzymania zasiłku dla ojcow (vadersverlof), który wynosi dwa dni. W holenderskim parlamencie toczą się debaty dotyczące przedłużenia tego czasu do 5 dni, a jedna z partii Groen Liks wystapila z wnioskiem o przyznanie swiezoupieczonym ojcom prawa do 10 dni urlopu. Plany te czekają jednak na dalszą realizację.

Każda kobieta ma prawo do zasiłku macierzyńskiego

Należy podkreślić, iż każdej kobiecie, legalnie przebywającej w Holandii, należy się prawo do zasiłku macierzyńskiego, lecz w zależności od osobistej sytuacji zainteresowanej, kwota zasiłku oraz instytucja go wypłacająca sa różne. W błędzie są osoby, które myślą, że prawo do zasiłku, mają tylko obywatele posiadający obywatelstwo holenderskie. Nieprawdą jest także, że należy posiadać pracę, aby móc ubiegać się o prawo do WAZO-uitkering. Także kobiety, które w przeszłości pracowały a obecnie pozostają bezrobotne, powinny skontaktować się z siedzibą UWV, gdzie każdy wniosek o przyznanie zasiłku macierzyńskiego zostaje rozpatrzony ze względu indywidualną sytuację wnioskodawcy.

Zasiłek ze względu na adopcję i zajmowanie się dzieckiem (adoptie- en pleegzorguitkering)

Także w przypadku pracownika, który spodziewa się w rodzinie dziecka adoptowanego,istnieje prawna możliwosc skorzystania z WAZO-uitkering, którego długość wynosi maksimum 4 tygodnie. Pracownik (zarówno kobieta jak i mężczyzna) może wystąić o przyznanie zasiłku w okresie 18 tygodni, jakie przewiduje prawo, w zwiazku z adopcją badź wychowywaniem, które liczone są: 2 tygodnie przed przybyciem dziecka do rodziny i 16 tygodni po tym fakcie. Osoba występująca o prawo do zaiłku musi najpóźniej 3 tygodnie przed datą rozpoczęcia urlopu zglosić swojemu pracodawcy o fakcie wystąpienia o zasiłek, wraz z dokumentami stwierdzającymi akt adopcji dziecka, badź przyjęcia dziecka na wychowanie ( na przykład jako rodzina zastępcza).

Niniej

1 komentarz:

  1. Czy aby dostac macierzynskie 100% trzeba pracowac na fazie C

    OdpowiedzUsuń